<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:100%!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}</style> <!--[if !mso]><!--><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,700"rel="stylesheet"type="text/css"><!--<![endif]--> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#f5f5f5;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#f5f5f5;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #f5f5f5;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-image:url(https://assets.unlayer.com/projects/5505/1676549177838-Siviliz.png);background-repeat:no-repeat;background-position:center top;background-color:#f5f5f5"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-image: url('https://assets.unlayer.com/projects/5505/1676549177838-Siviliz.png');background-repeat: no-repeat;background-position: center top;background-color: #f5f5f5;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #000000;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#000;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1676549492159-Siviliz%20(1).png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:598px"width="598"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#f5f5f5"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #f5f5f5;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #000000;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#000;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="color:#fff;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px">lkece daha nce kar_1la_mad11m1z bir felakete, hayal bile edemeyeceimiz lde byk bir y1k1ma tan1kl1k ediyoruz. Ac1m1z ve fkemiz ok byk.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px">Yaralar1m1z ok derin ve bu yaralar1 sarmam1z, iyile_memiz elbette uzun srecek. Ancak hepimizin bir paras1 olmaya al1_t11 byk toplumsal dayan1_man1n da fark1nday1z ve bunun ortaya 1kard11 byk gce inan1yoruz. Hem nas1l inanmayal1m?</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px"><span style="line-height:19.6px">0lk andan itibaren lkenin ve dnyan1n drt bir yan1ndan binlerce arama kurtarmac1 ve patili kahramanlar deprem blgesine ko_tu. Derinlerden kara elleriyle gelen madenciler inan1lmaz bir zveri ile al1_t1. Afet illerine giden gnlller pek ok farkl1 ihtiyaca zm retti. </span><span style="line-height:19.6px">Doktorlar, sal1k1lar, veteriner hekimler y1k1mdan gz gz grmezken binlerce insan1/hayvan1 tedavi etti. Deprem illerine gidemedii iin dertlenen ama olduu kentlerde ihtiya malzemelerini toplamak iin bir araya gelen milyonlar ise acil ihtiya listelerinde eksik b1rakmamak iin ura_t1. Yine say1s1z ki_i ihtiyalar1n kar_1lanmas1 iin ba1_ta bulundu. Farkl1 ba_l1klarda kurulan afet koordinasyon ekipleri ise deprem illerindeki al1_malar1n hak temelli yrtlmesi ve depremzedelerin hak ihlallerine maruz kalmamas1 iin al1_t1.</span></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px">Yan yana, omuz omuza bugnleri de atlataca1z. Daha ok i_imiz var. Kaybettiimiz her bir ya_am, depremle altst olan her bir hayat ve bu ac1lar1 yeniden ya_amamak iin ya_ananlar1n takipisi olmak zorunday1z. Daha iyi bir hayat1 kurmak bizim elimizde.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px">Birlikteyiz ve iyi ki yan yanay1z!</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#f5f5f5"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #f5f5f5;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #000000;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#000;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%"><span style="font-size:18px;line-height:25.2px"><strong><span style="color:#fff;line-height:25.2px;font-family:Raleway,sans-serif">Ne yap1ld1? Neler yap1l1yor?</span></strong></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="text-decoration:underline;line-height:22.4px;font-size:16px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">ocuk Haklar1</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Kahramanmara_ Depremlerinin ard1ndan organize olan ve ocuk haklar1 alan1nda uzman ve ST temsilcilerinin olu_turduu <strong>Afet-ocuk Sivil Koordinasyon Grubu</strong> sreci en ba_1ndan beri izlerken, depremin ard1ndan kurulan bar1nma alanlar1n1n ocuklar1n ihtiyalar1n1 kar_1layacak biimde nas1l dzenlenmesi gerektiine ili_kin <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/afet-cocuk-sivil-koordinasyon-ekibi-gecici-barinma-alanlari-cocuklarin-ihtiyaclari-gozetilerek"target="_blank"style="color:#fff">bir not haz1rlad1.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremin ilk gnnden itibaren kurtarma al1_malar1 ba_ta olmak zere depremden etkilenen ocuklar1n grntleri, ocuklar1n ki_isel haklar1 ihlal edilerek s1ka kullan1ld1. <strong>ocuk Haklar1 Savunucular1 Dernei "Medya ocuk haklar1 iin nemlidir"</strong> ba_l11yla bilgilendirme grselleri <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/childef_org/status/1625087360068210690"target="_blank"style="color:#fff">payla_t1.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Eitim Hali</strong> de ocuk merkezli afet ynetiminin nas1l salanaca1na ynelik kaynak payla_1mlar1 bir tweet dizisinde toplad1. Toplu ak1_1 <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/egitimhali/status/1625785104332214272"target="_blank"style="color:#fff">buradan</a></strong> okuyabilirsiniz.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px"><strong><span style="text-decoration:underline;line-height:22.4px"><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">Dayan1_ma Ya_at1r</span></span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremin ard1ndan baz1s1 halihaz1rda olan baz1s1 da yeni haz1rlanan pek ok harita al1_mas1 yap1ld1. <strong>Deprem 0mece Platformu</strong>'na <strong><a rel="noopener"href="https://deprem.io/"target="_blank"style="color:#fff">deprem.io</a></strong> adresinden, <strong>0htiya Haritas1 ve Afet Platformu</strong>'nun haz1rlad11 afet haritas1na <strong><a rel="noopener"href="https://www.afetharitasi.org/"target="_blank"style="color:#fff">buradan</a></strong> ula_abilirsiniz. Genel ihtiyalar1, sal1k servislerini ve depremden etkilenen ki_ilere yard1m etmek isteyenleri listeleyen <strong>Afet Bilgi</strong> platformuna <strong><a rel="noopener"href="https://www.afetbilgi.com/"target="_blank"style="color:#fff">buradan</a></strong>, yine depremden etkilenenlerin ihtiya duyabilecei bilgileri derleyen <strong>Afet Yeri</strong> platformuna da <strong><a rel="noopener"href="https://www.afetyeri.com/"target="_blank"style="color:#fff">buradan</a></strong> ula_abilirsiniz.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>HERA Mobil Sal1k Uygulamas1, Medikal Arama Kurtarma Dernei</strong> ve <strong>Kalk1nma Atlyesi</strong> birlikteliinde afet blgesindeki aktif sal1k kurulu_u ve seyyar revirlerin haritaland1rma al1_mas1n1 tamamlad1. Haritaya <strong><a rel="noopener"href="http://afetsaglikharitasi.org/"target="_blank"style="color:#fff">bu adresten</a> </strong>ula_1labilir.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/bisidestek"target="_blank"style="color:#fff">Bisikletli Destek Ekibi (BisiDestek)</a></strong> sahada gnll bisikletileriyle var olan rgtlerden. Bisikletli gnlller Hatay da eri_im olmayan yerlere bisikletlerle ula_1m sal1yor ve depremzedelere ihtiya malzemelerini ula_t1r1yor.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">13 milyonu a_k1n insan1 etkileyen depremlerin ard1ndan milyonlarca insan evsiz kal1rken, afetin ard1ndan h1zla rgtlenen dayan1_ma alar1 ise herkese umut oldu. <strong>Derin Yoksulluk A1</strong> tm lkede rlen dayan1_ma alar1n1n al1_malar1n1n hak temelinde nas1l rgtlenebileceine ili_kin bir <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/afet-sirasinda-sonrasinda-hak-temelli-dayanisma-nasil-olmali"target="_blank"style="color:#fff">bilgilendirme notu haz1rlad1.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Sivil alandan aktrlerin haberle_me platformu <strong>Sivil Alan</strong> depremin ard1ndan bir belge yay1nlayarak deprem blgesinde al1_an sivil toplum yap1lanmalar1n1 listelemeye ba_lad1. Deprem blgesinde al1_ma yrten kurumlar1n derlendii dokmana <strong><a rel="noopener"href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TZenSGzGhOT3aUU51L5H906uKT_tzdp-D0keCFtXDNs/edit?resourcekey#gid=1166573948"target="_blank"style="color:#fff">buradan ula_abilirsiniz.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Roman Haf1za al1_malar1 Dernei (Romani Godi) <span style="line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://romanigodi.org/deprem-surecinde-romanlar-esitlik-birlestirir-dayanisma-iyilestirir/"target="_blank"style="color:#fff">E_itlik Birle_tirir, Dayan1_ma 0yile_tirir!</a></span></strong> ba_l1kl1 bir a1klama yaparak, depremden etkilenen illerde Trkiyeli Abdal, Dom ve Rom gruplar1n1n ve yine gmen/mlteci Roman gruplar1n youn olarak ya_ad11n1 syledi ve ya_anan ac1lar1n var olan e_itsizlikleri daha da derinle_tirmesine izin verilmemesi gerektiini hat1rlatt1.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin dnem ba_kanl11n1 yrten <strong>0sve</strong>, depremden etkilenen <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/depremlerin-ardindan-turkiye-suriye-icin-bagis-konferansi-duzenlenecek"target="_blank"style="color:#fff">Trkiye ve Suriye halk1 iin Ba1_ Konferans1 dzenleyecek.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremlerin ard1ndan farkl1 kurulu_larda afetle ilgili al1_malar1 desteklemek zere e_itli hibe ba_vurular1n1 duyurdu.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Sivil Toplum 0in Destek Vakf1</strong> n1n <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/depremlerin-ardindan-turkiye-suriye-icin-bagis-konferansi-duzenlenecek"target="_blank"style="color:#fff">Kahramanmara_ Depremi Kk Destek Fonu</a></strong> iin ba_vurular yar1n kapan1yor.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Japonya Bykelilii </strong>temel insani ihtiyalar1 kar_1lamak zere <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/japonya-resmi-kalkinma-yardimi-yerel-projelere-hibe-programi-basvurulari-acildi"target="_blank"style="color:#fff">Yerel Projelere Hibe Program1</a></strong> iin ba_vuru almaya ba_lad1. Desteklenecek ba_l1klar iinde arama-kurtarma arac1 ve ekipmanlar1, eitim standartlar1na uygun gvenli bir ortam olu_turulmas1 ve engelliler yer al1yor.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>GADRA</strong> acil ihtiyalar1n kar_1lanmas1 iin engellilerin liderliindeki kurulu_lara dorudan insani yard1m salamak ad1na <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/gadra-turkiye-suriyedeki-engelli-orgutlerini-desteklemeye-basladi"target="_blank"style="color:#fff">Acil Durum Operasyon Merkezini</a></strong> etkinle_tirdi.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="text-decoration:underline;line-height:22.4px;font-size:16px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">Engelli Haklar1</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremlerin ard1ndan h1zl1ca organize olan sivil yap1lanmalardan biri de Trkiye de otistikler iin gerekli ko_ullar1 ierecek _ekilde arama kurtarma, tahliye ve destek protokol olu_turmak zere kurulan <strong>Afet Otizm Dayan1_ma A1</strong> oldu. Afet Otizm Dayan1_ma A1, szel ileti_im kurmakta zorlanan ocuklar ve yeti_kinlerin ileti_imini kolayla_t1rmak amac1yla da  <strong>Acil Durum 0leti_im Panosu</strong> ve  <strong>Hasta ve Yaral1 0leti_im Panosu</strong> olu_turdu. Panolara <span style="line-height:19.6px"><strong><a rel="noopener"href="https://afetotizm.com/"target="_blank"style="color:#fff">bu linkten</a></strong></span> ula_abilirsiniz.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Engelli ocuk Haklar1 A1</strong> depremin ilk gnnden itibaren engelli ocuklara ynelik olarak al1_ma yrtrken, sosyal medya hesaplar1nda hem <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/ECHA_Turkey/status/1625031133850132480"target="_blank"style="color:#fff">al1_malar1n1</a></strong> hem de <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/ECHA_Turkey/status/1625032413335236608"target="_blank"style="color:#fff">gzlemlerini</a></strong> kamuoyu ile payla_t1.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>0_itme Engelliler ve Aileleri Dernei</strong> de deprem blgesindeki i_itme engelli ki_ilerin sorunlar1 iin kendilerine ula_abileceine dair <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/isitmedernek/status/1624854909022613504"target="_blank"style="color:#fff">destek ar1s1 yapt1</a></strong>. Dernek, deprem blgelerindeki i_itme engelli ki_iler iin i_itme cihaz1, pil ve yedek para destei salayaca1n1 <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/isitmedernek/status/1622684847457071104"target="_blank"style="color:#fff">duyurdu.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Trkiye Engelsiz Bili_im Platformu</strong> grme engellilerin depremle ilgili acil duyurular1 eri_ilebilir olarak takip edebilmesi iin bir <strong><a rel="noopener"href="https://www.engelsizbilisim.org/deprem-acil-duyurulari/"target="_blank"style="color:#fff">bilgilendirme sayfas1</a></strong> olu_turdu.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Engellilik alan1nda al1_an sivil toplum rgtleri de getiimiz Pazar gn <strong>"Psikolojik 0lk Yard1m ve Afette Engelliler"</strong> ba_l11yla bir bulu_ma gerekle_tirdi. Yay1n1 <strong><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=JVfclPvx-Vw"target="_blank"style="color:#fff">buradan</a></strong> izleyebilirsiniz.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>0stanbul Barosu Engelli Haklar1 Merkezi</strong>depremzede engelliler iin al1_ma yapt11n1 bildiren ST'leri ve al1_ma alanlar1n1 bir <strong><a rel="noopener"href="https://twitter.com/istbaroEHM/status/1624531931080556545"target="_blank"style="color:#fff">tweet dizisinde</a></strong> listeledi.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="text-decoration:underline;line-height:22.4px;font-size:16px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">Genlik Haklar1</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremlerin ard1ndan depremzedeler afet illerinden tahliye edilirken, Cumhurba_kan1 Tayyip Erdoan 1n 11 ^ubat ta "niversiteler uzaktan eitime geecek yurtlar misafirhane olacak a1klamas1n1n ard1ndan yurtlar bo_alt1lmaya ba_land1. <strong>Genlik rgtleri Forumu</strong> konuya ili_kin bir <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/go-universite-ogrencilerin-kyk-yurtlarindan-cikarilmasi-kanuna-aykiri"target="_blank"style="color:#fff">bilgi notu yay1nlayarak</a></strong> al1nan karar1n kanuna ayk1r1 olduunu syledi. Bilgi notunda al1nan karar1n genler iin yeni hak ihlallerine de yol at11 belirtilirken, yurtlardan 1kar1lan rencileri evsizle_tirdii ve aresiz b1rakt11 da sylendi.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="text-decoration:underline;line-height:19.6px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:16px;text-decoration:underline">Mlteci Haklar1 </span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Depremden etkilenen kentlerden _iddet haberleri gelirken, bir yandan da nefret sylemleri dola_1ma giriyor. <strong>Depremde Nefret Soylemi ile Mucadele Koordinasyonu</strong> ya_ananlara ili_kin <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/depremde-nefret-soylemi-mucadele-koordinasyonu-acimiz-ortak-umudumuz-ortak"target="_blank"style="color:#fff">#Ac1m1z Ortak #Umudumuz Ortak</a></strong> diyerek bir arada olma ar1s1 yapt1.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Mltecilerle Dayan1_ma Dernei</strong>, depremzede mltecilere ynelik tutumlara ili_kin bir a1klama yaparak  <strong>insani yard1m1n drt ana ilkesi</strong> ni hat1rlatt1. <strong><a rel="noopener"href="https://multeci.org.tr/2023/02/13/afette-depremzede-multecilere-yonelik-tutumlar-endise-verici/"target="_blank"style="color:#fff">A1klamada</a></strong> 4 ana ilkeden "ayr1m gzetmemek" ve "tarafs1zl1k" ilkesini vurgulayan Mlteci-Der, ya_anan felaketler sonras1nda insani yard1m1n temel ilkelerinin gz ard1 edildiini, mltecilerin bar1nma desteklerine dahil edilmediini, yard1m da1t1mlar1nda ayr1mc1 tutumlara maruz kald1klar1n1 ve nefret sylemleri ile mltecilerin hedef gsterildiini aktard1. </span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Trk Tabipleri Birlii (TTB) 0nsan Haklar1 Kolu, Trkiye 0nsan Haklar1 Vakf1 (T0HV)</strong> ve <strong>0nsan Haklar1 Dernei (0HD)</strong> deprem blgesinden gelen _iddet ve i_kence iddialar1yla ilgili ortak bir a1klama yaparak "<strong><a rel="noopener"href="https://tihv.org.tr/basin-aciklamalari/tihv-ihd-ttb-deprem-iskence-suctur/"target="_blank"style="color:#fff">0_kenceyi deprem siyaseti haline getirmek, insanl1a ve topluma kar_1 sutur!</a></strong>" dedi.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="text-decoration:underline;line-height:19.6px"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">Toplumsal Cinsiyet E_itlii</span></strong></span></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"> Yurtta_ dayan1_mas1nda yerimizi al1yoruz diyen <strong>Kad1n Koalisyonu, Afet Koordinasyon A1</strong>'n1 kurdu. A1n kurulu_ a1klamas1nda nceki deneyimler 1_11nda ya_anan olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesimin kad1nlar, ocuklar, LGBT0+ lar ve toplumda dier d1_lanan gruplar olaca1 vurgulan1rken, Afet Koordinasyon A1'n1n hedefinin kaynaklarla ihtiya sahipleri aras1nda kpr kurmak, hak ihlalleri ile mcadele etmek ve kad1n rgtlenmelerinin afet ynetiminin her a_amas1nda etkin olarak yer almas1n1 salamak olduu <strong><a rel="noopener"href="https://www.stgm.org.tr/kadin-koalisyonu-afet-koordinasyon-agi-kuruldu-yurttas-dayanismasinda-yerimizi-aliyoruz"target="_blank"style="color:#fff">belirtildi.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">Ankara daki LGBT0+ rgtleri deprem blgesinden gelen LGBT0+ larla ve mlteci LGBT0+ larla dayan1_arak ihtiyalar1n1 kar_1layabilmek iin <strong><a rel="noopener"href="https://kaosgl.org/haber/ankara-lgbti-deprem-dayanismasi-kuruldu"target="_blank"style="color:#fff">Ankara LGBT0+ Deprem Dayan1_mas1</a></strong> alt1nda bulu_tu.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Pembe Hayat LGBT0+ Dayan1_ma Dernei</strong> de depremden etkilenen LGBT0+'lar hakk1nda <strong><a rel="noopener"href="https://www.pembehayat.org/haberler/detay/2797/depremden-etkilenen-lubunyalar-hakkinda-genel-bilgilendirme"target="_blank"style="color:#fff">bilgilendirme yay1nlad1.</a></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><br><span style="text-decoration:underline;line-height:19.6px"><strong><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:16px;text-decoration:underline">Sal1k Hakk1</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Halk Sal11 Uzmanlar1 Dernei <a rel="noopener"href="https://hasuder.org/Duyurular/Detay/basin-bildirileri/deprem-bolgesinde-halk-sagligi-onlemleri-hakkinda-kamuoyu-bilgilendirmesi/31aeb00c-5f79-508b-98d5-3a094d8b8324"target="_blank"style="color:#fff">a1klama yaparak</a></strong> hayatta kalanlar1n sal11 ve iyilik hali ile ilgili bundan sonra al1nmas1 gereken halk sal11 nlemlerine dikkat ekti. HASUDER depremle ilgili farkl1 ba_l1klardaki halk sal11 ile ilgili bilgilendirmelerini dzenli olarak <strong><a rel="noopener"href="https://hasuder.org/Dokumanlar/Index"target="_blank"style="color:#fff">buradaki sayfadan </a></strong>yap1yor.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>Ruh Sal11 Dernei</strong>, depremlerin ard1ndan psikososyal destek hizmetleri ile ilgili al1_malara ba_lad1. Depremzedeler iin cretsiz psikolojik dan1_manl1k hizmeti almak isteyenler ve gnll olarak al1_malara kat1lmak isteyen uzmanlar <strong><a rel="noopener"href="https://ruhsagligidernegi.org/6subat/"target="_blank"style="color:#fff">buradaki sayfay1 </a></strong>inceleyebilirler.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-size:16px;line-height:22.4px"><strong><span style="text-decoration:underline;line-height:22.4px"><span style="color:#fff;line-height:22.4px;font-family:Raleway,sans-serif;text-decoration:underline">Ya_l1 Haklar1</span></span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px"><strong>65+ Ya_l1 Haklar1 Dernei</strong> deprem blgesindeki ya_l1lara yard1m etmek isteyenler iin <strong><a rel="noopener"href="https://yaslihaklaridernegi.org/65-yasli-haklari-derneginden-rehber-deprem-bolgesinde-yaslilara-yardim-ederken/"target="_blank"style="color:#fff">bir rehber haz1rlad1.</a></strong> Dernein duyurusunda ya_l1lar1n engelli ve ocuklar gibi k1r1lgan bir kesim olduu hat1rlat1larak, ya_l1larla al1_acak ki_iler iin dikkat edilecek ba_l1klar not edildi.</span></p> <p style="line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="line-height:140%;text-align:center"><span style="color:#fff;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif;font-size:14px">***</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#f5f5f5"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #f5f5f5;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #000000;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="background-color:#000;height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="box-sizing:border-box;height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="color:#fff;line-height:140%;text-align:center;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%"><span style="font-family:Raleway,sans-serif;line-height:19.6px;font-size:14px">Bugnlerde iyi hissetmek zor olsa da birbirimize iyi gelecek _eyleri payla_arak biraz olsun g bulabiliriz d_ncesindeyiz. Bu sebeple kapan1_1 Mor ve tesi Grubu'nun solisti <strong><span style="color:#fff;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://twitter.com/SocratesDergi/status/1625570239323770901"target="_blank"style="color:#fff">Harun Tekin'in kat1ld11 bir dayan1_ma yay1n1nda syledii szlerle</a></span></strong> yapmak istedik.</span></p> <p style="line-height:140%"><br><span style="font-size:14px;line-height:19.6px;font-family:Raleway,sans-serif"><strong><span style="line-height:19.6px">"Bu ya_ad11m1z _ey bizim kaderimiz deil. Biz ya_ad11m1z hayat1 dei_tirebiliriz. Biz kendi hayat1m1z1 dei_tirebilecek, haysiyetli, iyi kalpli, bilime inanan insanlar1z. Yard1mla_1yoruz ve biz canavarla_mayaca1z. Birbirimizi ve ba_kalar1n1 yemeden, 1s1rmadan yapaca1z bunu. Biz canavarla_mayaca1z. Btn canavarlara ramen yapaca1z bunu. Bu dayan1_ma insanl11n kitab1n1 yazmaya devam eder ama bunun zerine yepyeni bir lke kurmam1z gerekiyor."</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%"></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:221px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="221" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:221px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/STGM.Dernegi/"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/stgmdernegi"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://tr.linkedin.com/company/stgmdernegi"title="LinkedIn"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/linkedin.png"alt="LinkedIn"title="LinkedIn"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/stgmdernegi/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC9HUW1gfxrlL8U16T9spZgQ"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://t.me/+Ni2sz17RMa43ODNk"title="Telegram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/squared-black/telegram.png"alt="Telegram"title="Telegram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>